HNĚDOZEM - luvická l

s plavohnědým Ev nad 0,25-0,3 m, bez jazykovitého přechodu do Bt, texturní diferenciace u homogenních substrátů 1,8-2,0

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy