LUVIZEM - oglejená g

v El se vytvářejí bročky, Btd středně výrazné znaky mramorování

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy