KAMBIZEM - glejová q

výraznější reduktomorfní znaky nastupují níže 0,6 m

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy