KAMBIZEM - psefitická y

půda vyvinutá z nezpevněných psefitických substrátů, hlavně štěrkopísků a písků

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy