PSEUDOGLEJ - hydroeluviovaný w

pod horizonty akumulace humusu vybělený horizont bez nodulárních novotvarů Ew

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy