GLEJ - povrchový e

s glejovým hor. Gr ve vrstvě hydrologicky slabě vodivé pod zrašelinělými akumulacemi organických látek, do hloubky přechod v neoglejené horizonty

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy