ANTROZEM - terasovaná

s terasovou úpravou terénu

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy