KAMBIZEM - arenická r

profil se zrnitostí 1 v hloubce do 0,6  m

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy