GLEJ - modální m

ze středně těžkých substrátů, s horizonty Go  (Gro) – Gr

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy