ORGANOZEM - mesická m

se střední rozložeností organických látek v Tm – 1/3-2/3 obj.

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy