ORGANOZEM - saprická s

s vysokou rozložeností organických látek v Ts – > 2/3 obj.

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy