ČERNICE - glejová q

s výraznými znaky hydromorfismu (4.stupeň) objevujícími se níže 0,6 m

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy