ČERNICE CC

Hlubokohumózní (0,4 – 0,6 m) semihydromorfní půdy vyvinuté z nezpevněných karbonátových nebo alespoň sorpčně nasycených substrátů s černickým horizontem Acn, s třetím stupněm hydromorfismu, indikovaným vyšším obsahem humusu než mají okolní černozemě a redoximorfními znaky v humusovém horizontu (bročky) a v substrátu (skvrnitost). Vyskytují se v depresních polohách černozemních oblastí a na těžších substrátech v relativně humidnější oblsti rozšíření černozemních půd B 2-4, Ko 2-3, Ku 3-4.2. Na rozdíl od černozemí (Ustolls, ST) jsou na mapách Evropy řazeny k feozemím (Phaeozems WRB = Udolls + Aquolls ST). Stratigrafie : Acn – ACg- Cg.

Subtypy Variety