GLEJ - kambický k

pod O-Ah či Ap nehluboký horizont  Bvg, dále Go-Gr

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy