KAMBIZEM - vyluhovaná v

horizont Bv bez karbonátů , karbonáty v substrátu

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy