PELOZEM - oglejená g

středně výrazné redoximorfní znaky v Bp

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy