KRYPTOPODZOL - modální m

z lehčích přemístěných zvětralin hornatin

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy