KRYPTOPODZOL - oglejený g

redoximorfní znaky v spodní části , níže hor .Bsv

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy