KRYPTOPODZOL - rankerový s

ze silně skeletovitých substrátů ( > 50 %)

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy