PODZOL - modální m

typický humusoželezitý podzol (s Ep-Bhs-Bs) vyšších horských poloh

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy