PODZOL - rankerový s

ze silně skeletovitého substrátu ( > 50 % skeletu)

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy