ORGANOZEM - glejová q

v hloubce 0,5 – 1,0 m glejový horizont

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy