KRYPTOPODZOL - glejový q

výraznější reduktomorfní znaky níže hor. Bsv

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy