SMONICE SM

Půdy vyvinuté ze smektitických jílů v suchých oblastech B 1-2, Ko 1-2, Ku 2 - 4.2, s event. příměsí lehčího materiálu při povrchu, s vertickými znaky (trhliny, klínovité pedy, šikmé skluzné plochy) a s mocným (0,4 – 0,6 m) tirsovým humusovým horizontem. Stratigrafie: Ap – As – As/Ck- Ck. Výskyt pouze v SZ Čechách a na J. Moravě.

Subtypy Variety