PODZOL - arenický r

humusoželezitý podzol z písků nižších poloh (bory)

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy